TRAJANJE KAMPANJE:

Kampanja važi za porudžbine do 30.09.2020. godine. Nakon toga kupac više nije u mogućnosti da ostvari dodatne popuste.


ODLOŽENO PLAĆANJE:

Metodom odloženog plaćanja odobravamo valutu do 01.12. i nema dodatnog popusta za avans dok popust na količinu ostaje.


OBRAČUN KNJIŽNOG ODOBRENJA:

Obračun knjižnog odobrenja se vrši na neto cene u roku od 5 radnih dana od dana uplate.


NAPOMENA:
Povrat robe nije moguć. Sva količina se kuca po jednom računu.