Nove količine apoteka tipa B

Obaveštavamo Vas da su nam pristigle nove količine

Kompleta za prvu pomoć tipa B (šifra 99D132).