Ma kakvim znanjem ovladao tvoj um,
ne zastaj nikad u učenju - ni trena,
jer znaj - prekidanja u učenju nema. 

Firdusi

 
 

AKTUELNI TRENINZI